Veldig Skandinavisk

Her tegnet jeg skissa med en 3B blyant. Det var litt morsomt.